UHORSKÁ KRÁĽOVSKÁ KORUNA NA TRENČIANSKOM HRADE

UHORSKÁ KRÁĽOVSKÁ KORUNA NA TRENČIANSKOM HRADE

14Júl(Júl 14)9:0017(Júl 17)18:30UHORSKÁ KRÁĽOVSKÁ KORUNA NA TRENČIANSKOM HRADEMatúšova 75/19, Trenčín

Detaily udalosti

Milí návštevníci,

v dňoch 14.7. – 17.7. 2022 budete mať možnosť vidieť v budove kasárne na Trenčianskom hrade unikátnu repliku Uhorskej kráľovskej koruny.

400. výročie dočasného umiestnenia v Trenčíne

V roku 2022 si v Trenčíne pripomíname významné výročie: 400 rokov, odkedy bola do Trenčína prinesená uhorská kráľovská koruna (alternatívny názov „Svätoštefanská koruna“, príp. maď. „Szent korona“ („Svätá koruna“)).

Koruna je najvýznamnejším, avšak nie jediným korunovačným klenotom Uhorského kráľovstva. Medzi ďalšie symbolické insígnie patria ešte plášť a meč sv. Štefana, žezlo a krajinské jablko. Koruna je historickým symbolom Uhorska aj súčasťou štátneho znaku dnešného Maďarska; od 1. januára 2000 je uložená v maďarskom parlamente, kam bola slávnostne premiestnená z Maďarského národného múzea.

Historický kontext:   

Uhorskú kráľovskú korunu, od roku 1608 uloženú na Bratislavskom hrade, v roku 1619 odniesol Gabriel Betlen, vodca jedného z protihabsburských povstaní (1619-1627). V rokoch 1620-1621 bola dočasne umiestnená na Zvolenskom zámku, neskôr sa nachádzala v Košiciach a na hrade Ecsed. Začiatkom roka 1622 bol podpísaný Mikulovský mier, na základe ktorého sa Betlen zaviazal korunu vrátiť. V Košiciach ju, spolu s ostatnými korunovačnými klenotmi, odovzdal vyslancom rakúskeho cisára a uhorského kráľa Ferdinanda II. (1619-1637), ktorí ju cez Prešov, Levoču, Žilinu a Trenčín previezli do Šopronu, kde ňou korunovali Eleonóru Annu Gonzaga, druhú manželku Ferdinanda II. Následne skončila na dlhý čas opäť na Bratislavskom hrade, keďže Bratislava bola od roku 1563 do roku 1830 korunovačným mestom Uhorska.

Koruna v Trenčíne v roku 1622:

 Korunu do Trenčína priniesli vyslanci Ferdinanda II. dňa 5. apríla 1622 o piatej hodine popoludní. Spočiatku mala byť umiestnená v objekte mesta Trenčín, niektoré zdroje uvádzajú, že išlo o starú radnicu. Napriek výnimočným bezpečnostným prvkom (trojica mreží a troje dverí, zabezpečené 2 veľkými a 10 menšími zámkami) však tento objekt nevyhovoval nárokom strážcu koruny, preto bola tajne premiestnená do susedného domu mešťana Šuškoviča, ktorý mal mať podľa dobových dokumentov hrubé múry aj samostatný priestor pre strážcu koruny. Obidva objekty sa nachádzali na mieste dnešnej pošty (bývalý Poštový a telegrafný úrad) na Mierovom námestí, ktorá bola postavená na mieste asanovaných domov v začiatkom 30. rokov 20. storočia.

Strážcom koruny bol barón Peter Révai (Révay, resp. Peter de Rewa). Révai je autorom výnimočného diela, zameraného na uhorskú kráľovskú korunu – rozpravy DE SACRAE CORONAE REGNI HUNGARIAE Ortu, Virtute, Victoria, Fortuna. Peter Révai zomrel pri výkone svojej funkcie v Trenčíne 4. júna 1622.

Korune krátko po jej umiestnení v Trenčíne prisahal vernosť najprv magistrát mesta Trenčín a neskôr, 14. apríla 1622 aj meštianstvo. Text prísahy bol písaný v slovenčine a originál prísahy si môžu návštevníci pozrieť vo vitríne s archívnymi dokumentmi. Koruna bola v Trenčíne dočasne uložená tri mesiace. Z Trenčína ju vyslanci Ferdinanda II. odniesli 6. júla 1622. Pobyt koruny stál mesto spolu 206 florénov a 14 denárov.

Zaujímavosti:

1) Koruna sa skladá z troch častí – grécka koruna („corona graeca“ – obvodová časť), latinská koruna („corona latina“ – centrálna, krížová časť) a vrcholový krížik (oveľa mladší). O dôvode, prečo je vrcholový krížik naklonený, existuje viacero teórií, bezpochyby však ide o dôsledok násilnej manipulácie a naklonenie nemá žiaden politický či náboženský význam.

2) Koruna sa počas stáročí viackrát ocitla mimo Uhorska, po porážke maďarskej revolúcie bola dokonca nejaký čas zakopaná v zemi pri dnešnej Oršove v Rumunsku.

3) V minulosti bola korune prisudzovaná nadpozemská moc (koncept svätosti koruny).

4) V roku 1945 korunu z dôvodu ochrany pred sovietskou armádou odviezli do USA, kde bola uchovávaná v pevnosti Fort Knox, a to až do roku 1978, kedy bola Maďarsku vrátená.

5) Korunu nosili na hlave mnohí panovníci okrem iných Karol Róbert, Matej Korvín, Mária Terézia alebo Karol VI.

Prezentáciou repliky koruny a originálov obrazu a archívnych dokumentov, vzťahujúcich sa k pobytu koruny v Trenčíne, si Trenčianske múzeum v Trenčíne chce pripomenúť významné 400. výročie umiestnenia koruny v Trenčíne.

Trenčianske múzeum v Trenčíne sa týmto spôsobom hlási k spoločnej histórii a uhorskému dedičstvu, ktoré zdieľame s Maďarmi a ostatnými národmi historického Uhorska.

 

Viac

Čas

14 (Štvrtok) 9:00 - 17 (Nedeľa) 18:30

Miesto konania

Trenčiansky hrad

Matúšova 75/19, Trenčín

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.