HRAD TRENČÍN

Šperky, obrazy, kované dvere
ale aj torzo kostry...


Na Trenčianskom hrade uvidíte počas svojej návštevy aj mnohé historické nálezy a iné unikáty.

Obraz zo 16. storočia


Medzi najvýznamnejšie exponáty na Trenčianskom hrade patrí portrét významného protitureckého bojovníka a kapitána mesta Krupina, Jána Krušiča (1525 - 1580). Ján Krušič bol prvým manželom Kataríny Pálfiovej, ktorá sa po jeho smrti vydala za Štefana I. Ilešháziho. Obraz pochádza z Ilešháziovského kaštieľa v Rohovciach. O autorstve obrazu sa polemizuje, staršie pramene sa prikláňajú k menu G. Arcimbola, v novších výskumoch sa spomína meno Martina Rotu, ktorý tak ako J. Krušič pochádzal z územia dnešného Chorvátska.


Kované dvere


V expozícii archeológie na hornom hrade môžu návštevníci uvidieť aj veľmi vzácne neskorogotické kované dvere z Trenčianskeho hradu s erbom rodu Pernštejn (1544 -1560). Sú symbolom pernštejnskej sobášnej politiky rodov Székelyovcov a Turzovcov.

 

Erb Zrínskych


Vitráž s erbom držiteľov hradu z 2. polovice 16. storočia. Konkrétne ide o erb rodu Zrínskych a torzo erbu Imricha Forgáča. Vystavená je v objekte kasárne na Trenčianskom hrade.


Strieborný
zvonček


Liturgický zvonček je datovaný do obdobia včasného novoveku. Pochádza z archeologického výskumu vodnej cisterny na Trenčianskom hrade a je vystavený v objekte Rotundy.

 

Kachlica


Kachlica z kachľovej pece s reliéfom muža pochádza z obdobia na prelome 15. a 16. storočia. Bola nájdená na Trenčianskom hrade, kde je v súčasnosti aj vystavená v objekte Kasárne.

 

Šperky


Medzi ďalšie nálezy, ktoré sú vystavené na Trenčianskom hrade a priťahujú pohľad návštevníka, patria mnohé šperky - prstene, ktoré pochádzajú z obdobia včasného novoveku. Sú vystavené v objekte Rotundy.

 


Unikát


Kostrový hrob dieťaťa sa našiel v Trenčíne v Čerešňovom sade na Brezine v roku 1957 pri archeologickom výskume Trenčianskeho múzea v Trenčíne pod vedením Š. Pozdišovského. Jeho datovanie spadá do staršej doby bronzovej (okolo 3800 rokov). Z hľadiska kultúr staršej doby bronzovej patrí pravdepodobne do unětickej alebo maďarovskej kultúry. Kostra patrí malému dieťaťu, pravdepodobne dievčaťu. Tento vzácny exponát je súčasťou stálej expozície zameranej na archeológiu v najstaršom hradnom objekte Rotunda.