Objekt kasárne


Je súčasťou budovania rozľahlého opevnenia zo začiatku 16. storočia.


Budova hradnej kasárne sa nachádza pri vstupe na dolné nádvorie v blízkosti Hodinovej veže. Bola postavená rodom Zápoľských začiatkom 16. storočia. Pôvodne išlo o dvojpodlažný objekt, ktorý slúžil na ubytovanie hradnej posádky a uskladnenie hradného arzenálu.

Mohutné opevňovanie hradu


V búrlivom období a chaose nesúcom sa v znamení súperenia protikráľov, ktoré zapríčinil turecký vpád do Uhorska, dal rod Zápoľských objekt nadstavať o ďalšie podlažie. Dnes je objekt využívaný najmä na spoločenské a výstavné účely. Na prvom poschodí sa nachádza stála expozícia Nedobytý, mapujúca vývoj kasárne a prezentujúca zbierkové predmety z oblasti vojenstva a archeológie.


Galéria