Pôvodne pozorovacia veža


Neskôr sa stala väzením.


Hladomorňa bola pôvodne vybudovaná v severovýchodnej časti dolného nádvoria ako obranná a pozorovacia veža Žigmundom Luxemburským v 15. storočí. Traduje sa, že neskôr ju pretvorili pre potreby hradného väzenia. Vnútri sa nachádza otvor s rozmermi 45x45 cm, ktorý ústi do 9 metrov hlbokej komory. Teufelsturm („diablova veža“), ako sa objekt nazýval, Vám ponúkne prehliadku replík mučiacich nástrojov a základné informácie ohľadom uplatňovania útrpného práva.


Galéria