parallax background

Výlet, na ktorý budete dlho spomínať


Trenčiansky hrad má pre školy v ponuke nielen detský okruh, ale aj špeciálny program.

HRAD TRENČÍN

Detský okruh pre skupiny s dozorom


Trenčianske múzeum v Trenčíne si pre svojich najmenších návštevníkov pripravilo na Trenčianskom hrade nový prehliadkový okruh. Prehliadky sú na objednávku pre organizované skupiny v počte 25 detí. Dve dospelé osoby majú vstup na hrad zdarma ako pedagogický dozor.


Čo môžete počas prehliadky vidieť, vyskúšať, zažiť?


Deti privíta na hornom hrade dvorná dáma majiteľov hradu, Žigmunda Luxemburského a Barbory Celjskej. Po krátkom príhovore sa deti dozvedia, že na počesť kráľa a kráľovnej je usporiadaný rytiersky turnaj.
Aby sa ho však mohli zúčastniť, musia sa stať rytiermi. Deti v rytierskych kostýmoch, rozdelené do dvoch skupín, plnia rôzne úlohy, za ktoré získavajú rytierske cnosti. V priebehu približne hodinového programu interaktívnou formou nadobudnú informácie o heraldike, stravovaní a histórii hradu.
Na záver budú chlapci pasovaní za rytierov a dievčatá za dvorné dámy.

Termíny prehliadok:
Každý pracovný deň v mesiacoch apríl - jún o 9.20 a 9.40, 11.20 a 11.40, 13.20 a 13.40.

UPOZORNENIE: Termín prehliadky je potrebné si vopred dohodnúť telefonicky.

Cena vstupenky:

Deti od 7 do 18 rokov: 8,00 €

Deti od 3 do 6 rokov: 7,00 €

Pedagogický dozor (1 pedagóg na 10 detí): zdarma

Dospelý (sprievod detí): zdarma 

 

Prehliadky sú na objednávku pre organizované skupiny v počte 25 detí na skupinu. 


Bližšie informácie o okruhu:
Tel.: +421 901 918 825
E-mail: hrad@muzeumtn.sk


Edukačné programy


Trenčianske múzeum v Trenčíne pripravuje pre žiakov materských, základných aj stredných škôl vzdelávacie programy, ktoré sú zaujímavým doplnením a obohatením výučby a tematicky nadväzujú na trvalé expozície či aktuálne výstavy.
Programy prebiehajú priamo v priestoroch múzea / hradu / Katovho domu / Kostnice formou priamej interakcie s exponátmi. Kombinujú teóriu s praktickými úlohami a pomocou aktivizačných metód múzejnej pedagogiky umožňujú žiakom získavať cenné informácie na základe osobného zážitku.
Edukačné programy ponúkame celoročne.
Deti z detských domovov a zo špeciálnych škôl majú vstup na hrad zdarma.

Rezervácia vzdelávacieho programu:
mail: patrik.kucej@muzeumtn.sk
tel: 032 743 443 1-3, kl. 43

Aktuálna ponuka programov:

Aktuálne nemáme v ponuke žiaden program, ale ponuku programov priebežne aktualizujeme. Svoj záujem nám dajte, prosím, vedieť na vyššie uvedené kontaktné údaje.


parallax background

Na hrade si užijú zábavu malí aj veľkí


Program pre školy a deti bol vyhodnotený rodičmi ako jeden z najlepších v kraji!

PREČO NAVŠTÍVIŤ HRAD TRENČÍN?

Aké prehliadky a okruhy na vás čakajú?Navštívte
múzeum v Trenčíne


Župný dom na námestí Vás prekvapí svojimi expozíciami