Jeremiášová bašta


Je súčasťou mohutného južného opevnenia.


Bola postavená v prvej tretine 15. storočia. Na prelome 15. – 16. storočia bola zasadená do komplexu mohutného fortifikačného systému južného opevnenia. Vybudovaním opevnenia dvoch bášt, Jeremiášovej bašty a Mlynskej veže s priľahlými delovými terasami, sa stavitelia snažili oddialiť nepriateľskú líniu ďalej od hradu.

Galéria