Čo je kavalier?


Obranná batériová delová bašta vyplnená zeminou s plošinou pre delá.


Kavalier je obranná delová bašta, vybudovaná v 17. storočí Ilešháziovcami. Je postavená blízko tretej, tzv. Poveternej brány. Má tvar nepravidelného štvoruholníka. Vnútro bolo vyplnené zeminou. Na vrchnej plošine boli umiestnené delá, ktoré bránili vstup do horného hradu z vonkajšej strany a z predhradia.

Galéria