parallax background

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Spoznávajte históriu všetkými zmyslami...

UPOZORNENIE: do 31.3.2024 nie je možné si záväzne zarezervovať termín sobáša na Trenčianskom hrade pre kalendárny rok 2024.

 

FEBRUÁR

AKTUÁLNE OTVÁRACIE HODINY:

Trenčiansky hrad je OTVORENÝ denne od 9:00 do 17:00.

POSLEDNÝ VSTUP do areálu hradu je o 16:30.

A) Pokladňa od mesta:
Pondelok - Nedeľa: 9:00 - 16:30

B) Pokladňa od lesoparku Brezina:
Pondelok - Nedeľa: je pokladňa zatvorená.
Na vstup/výstup do/z areálu hradu použite pokladňu od mesta.

MALÝ OKRUH (bez sprievodcu): posledný vstup o 15:30.

 VEĽKÝ OKRUH (so sprievodcom) sú prehliadky o 11:00, 13:00 (aj cez Zápoľského palác max. 40 osôb), 15:00 hod. Na prehliadke je povolená kapacita max. 50 osôb.

EXTERIÉRY HRADU:
Exteriéry hradu sa predávajú hodinu pred jeho uzatvorením.
Pondelok - Nedeľa: 15:30 - 16:30

UPOZORNENIE: Prosíme návštevníkov, aby počítali s časovou rezervou a dostavili na prehliadku Veľkého okruhu so sprievodcom najmenej o 15 minút skôr pred konkrétnym časom prehliadky, nakoľko cesta na horný hrad, kde prehliadky začínajú trvá 15 - 20 min.

BUDOVA KASÁRNE, v ktorej aktuálne prebiehajú výstavy "LADOVSKÁ ZIMA" a KALIGRAFIA=KRASOPIS, je otvorená v čase od 9:00 do 16:15. Vstup je v rámci hradných okruhov (posledný vstup na malý okruh je o 15:30).

KOČÍKY: S detskými kočíkmi sa dá na hrad dostať cez hlavnú pokladňu od mesta.

AKTUÁLNY PLATNÝ CENNÍK NÁJDETE TU.

 

-------------------------------------------------------------------

Trenčianske múzeum v Trenčíne vyhlasuje architektonickú súťaž na expozíciu na Trenčianskom hrade

 

 

Trenčianske múzeum v Trenčíne vyhlasuje ku dňu 15.12.2023 verejnú anonymnú jednokolovú architektonickú súťaž návrhov „Trenčiansky hrad – expozícia 2026“ na projektovú dokumentáciu expozície Trenčiansky hrad, časť horný hrad (Ľudovítov palác, Zápoľského palác a Jeremiášova bašta) ako projektovú súťaž návrhov s udelením cien. Návrh bude využívaný pre Európske hlavné mesto kultúry 2026.

 

Vyhlásená architektonická súťaž hľadá nové riešenia expozícií, ktoré by s podporou moderných technológií atraktívne interpretovali kultúrne dedičstvo a interaktívnou formou podporili historický význam Trenčianskeho hradu. Cieľom je zvýšiť záujem návštevníkov o jeho históriu a uspokojiť ich súčasné potreby. Víťazný projekt má tiež za úlohu sprístupniť hrad a obsah expozícií zdravotne znevýhodneným návštevníkom, cudzojazyčným turistom či všetkým generáciám.

Vo výtvarno-architektonickom projekte, ktorý bude podkladom na realizáciu expozície, by mali byť zakomponované najnovšie poznatky z pamiatkových výskumov. Nová moderná expozícia tak bude prehľadnou prezentáciou histórie hradu od jeho počiatkov až po 21. storočie. Okrem bezpečnosti, bezbariérovosti, interaktívnosti či využitia médií sa od účastníkov súťaže vyžaduje rozpracovanie možností zníženia uhlíkovej stopy expozícií. Trenčianske múzeum v Trenčíne sa chce aj v budúcnosti aktívne podieľať na zlepšení udržateľnosti a znížení klimatického odpadu. Od súťažiacich sa zároveň očakávajú riešenia, ktoré budú inovatívne a budú reflektovať princípy New European Bauhaus.

 

Súťažný návrh môže predložiť každý, kto je oprávnený na výkon činnosti autorizovaného architekta. Lehota na predkladanie súťažných návrhov je do 21. februára 2024, po vyhodnotení odbornou porotou v marci 2024 budú 3 najlepšie návrhy finančne odmenené. Víťazný návrh bude následne implementovaný a od roku 2026 súčasťou trvalej expozície Trenčianskeho hradu.

Riadni členovia poroty: Ing. arch. Pavol Paulíny , PhD., Ing. arch. Peter Kohout, Mgr. Peter Martinisko, (závislý od vyhlasovateľa), PhDr. Dalibor Mikulík, PhD.

Vyhlásenie súťaže bude zverejnené vo Vestníku verejného obstarávania www.uvo.gov.sk, na internetových stránkach SKA www.komarch.sk, na internetovej stránke Českej komory architektov www.cka.cz, na internetovej stránke www.archinfo.sk , na internetovej stránke vyhlasovateľa – www.muzeumtn.sk.

https://www.archinfo.sk/sutaze/trenciansky-hrad-expozicia-2026.html

------------------------------------------------------------- 

 

Na Trenčianskom hrade pribudla nová oddychová zóna - hradná knižnica

Knižnica na Trenčianskom hrade

Novozriadený oddychový kútik na Trenčianskom hrade v podobe knižnice

Pri prehliadke Trenčianskeho hradu majú návštevníci možnosť využiť aj nový oddychový kútik - hradnú knižnicu.

Hradná knižnica bola zriadená na prízemí v priestoroch kasárne ako jedno z ďalších miest v areáli hradu, ktoré poskytuje chvíľku na oddych a relax. Hradná knižnica obsahuje viac ako 500 knižných titulov, do ktorých je možné sa počas návštevy hradu začítať. Táto oddychová zóna je doplnená o sedacie vaky, ktoré poskytol jeden z najväčších predajcov nábytku Möbelix. V  jej blízkosti je detský kútik, ktorý môžu využívať rodičia s deťmi. Vznikol tak priestor pre príjemný oddych po prehliadke hradu, ktorý robí návštevu Trenčianskeho hradu ešte príjemnejšou.

"Prehliadka hradu môže byť pre rodiny s deťmi či seniorov fyzicky náročná, prípadne nie každý návštevník, ktorý príde na hrad spolu so skupinkou, chce vyjsť až na Matúšovu vežu. Pre tieto situácie sme pripravili oddychovú zónu, kde si každý návštevník môže v príjemnom prostredí oddýchnuť, dokonca s knihou v ruke, a stráviť tu neobmedzene dlhý čas. Prostredie budovy kasárne je vykurované, teda aj v zimných mesiacoch je tu príjemne teplo a sucho. V letných horúčavách je tu, naopak, príjemný chlad," dodáva správkyňa hradu Drahomíra Salihbegovič.


Hradnú kasáreň môžu využívať všetci návštevníci hradu, ktorí si zakúpili vstupenku na Malý alebo Veľký okruh. Priestory kasárne sú otvorené denne od 09:00 do 18:30, v zimnej sezóne do 16:30. 

-------------------------------------------------------------