Najstarší objekt areálu


Medzi Barboriným palácom, Matúšovou vežou a Piatou bránou pri archeologickom výskume v rokoch 1972 -1975 objavili základy románskej rotundy, najstaršieho kamenného objektu hradného areálu. Ojedinelý štvorlístkový (štvorapsidový) pôdorys odlišuje trenčiansku rotundu od všetkých doteraz známych centrálnych stavieb na Slovensku. Hrobovými nálezmi je rotunda doložená do začiatku 11. storočia. Predpokladá sa, že vznikla za čias formujúceho sa Uhorského kráľovstva.

Galéria