Kaplnka Matúša Čáka


Postavená začiatkom 14. storočia na dolnom nádvorí.


Postavená pravdepodobne začiatkom 14. storočia za čias majiteľa hradu Matúša III. Čáka Trenčianskeho na dolnom hradnom nádvorí.


Galéria