parallax background

Prenájom hradných priestorov


Exkluzívne prostredie Trenčianskeho hradu je ideálne miesto pre Vaše spoločenské udalosti, dobové a svadobné hostiny, neoficiálne stretnutia, workshopy a na iné podujatia.

Trenčianske múzeum v Trenčíne Vám ponúka na prenájom nasledovné priestory Trenčianskeho hradu, ostatné priestory na základe dohody.

 


 

Delová bašta

 


 

Rozloha Delovej bašty:
- horné poschodie : 97,56 m2,
- dolné dve poschodia : 88,22 m2
Rezervácia termínu a ďalšie informácie: tel. 0901 918 832,
e-mail: hrad@muzeumtn.sk, info@muzeumtn.sk.

Cena za prenájom:
Trvanie akcie do 6 hod------------------------480 €
Každá začatá hodina--------------------------90€/1 hod.
Dolné podlažie delovej bašty/kaplnka-----------220 €/ podujatie
* Trvanie akcie (vrátane času prípravných a likvidačných prác).

V cene nájomného je zahrnuté základné upratanie priestorov - vynesenie vriec na odpady, umytie podlahy. K dispozícii je priestor na parkovanie pre 5 áut. Dozor a inventár (stoličky, stoly, dobové zbroje, tapisérie) sú súčasťou ceny nájmu.

Paušálna suma za energie spotrebované v objekte Delovej bašty:
- podľa požiadavky vykurovanie priestoru 110 €/podujatie,
- el. energia 30 €/podujatie,
- voda 20 €/podujatie.
V prípade záujmu je k nájmu potrebné zarátať platbu za prehliadku (podľa platného cenníka).
Amfiteáter nie je súčasťou prenájmu Delovej bašty.
Trenčianske múzeum v Trenčíne nezabezpečuje program ani služby spojené s cateringom.

 

AMFITEÁTER 

Konanie hostín, prednášok, konferencií, spoločenských udalostí (nie koncertov)

 Cena za prenájom:

Trvanie akcie do 6 hod------------------------440 €
Každá začatá hodina-------------------------60€/1 hod.
Celý deň------------------------------------1400 €/ podujatie
* Trvanie akcie (vrátane času prípravných a likvidačných prác). 

Amfiteáter poskytuje priestor pre približne 600 ľudí na sedenie. Nie je súčasťou prenájmu delovej bašty. V cene nájomného je zahrnuté vynesenie vriec na odpadky. Inventár (stoly a stoličky) nie sú súčasťou ceny nájmu. 

Paušálna suma za energie spotrebované v objekte Delovej bašty:

- el. energia 30 €/podujatie,
- voda 20 €/podujatie. 

V prípade prenájmu delovej bašty a súčasne aj amfiteátra bude účtovaný paušálny poplatok za energie: 

- el. energia 60 €/podujatie,
- voda 20 €/podujatie. 

 - podľa požiadavky vykurovanie v delovej bašte 100,- € / deň (nafta 25,- € a elektrina 75,- €) 

 

KRÁTKODOBÝ PRENÁJOM 

1 až 3 dni

    

Stánkový predaj

 1 m2 ---------------------- 10 € / deň

Minimálná fixná suma  ----- 50 € / deň / stánok 

V cene nájomného je zahnutá suma za energie: 

- el. energia od 5 € do 10 €/podujatie,
- voda od 5 € do 10 € /podujatie.

     

 Remeselný predaj

 1 m2 ---------------------- 5 € / deň

Minimálna fixná suma  ----- 25 € / deň / stánok 

V cene nájomného je zahnutá suma za energie: 

- el. energia od 5 € do 10 €/podujatie,
- voda od 5 € do 10 € /podujatie.

    

 KASÁREŇ 

Kasáreň - prízemie

 Rozloha 355,6 m2 

 Trvanie akcie do 3 hod------------------------390 €

Každá začatá hodina--------------------------100€/ 1 hod.
Celý deň-------------------------------------1500 €/ podujatie
* Trvanie akcie (vrátane času prípravných a likvidačných prác). 

 

Kasáreň - 2. poschodie

Rozloha 378,04 m2 

Trvanie akcie do 3 hod------------------------380 €

Každá začatá hodina-------------------------90 €/ 1 hod.
Celý deň------------------------------------1400 €/ podujatie
* Trvanie akcie (vrátane času prípravných a likvidačných prác).

    

V cene nájomného je zahrnuté základné upratanie priestorov - vynesenie vriec na odpady, umytie podlahy. K dispozícii je priestor na parkovanie pre 5 áut.

 Paušálna suma za energie spotrebované v objekte kasáreň:

- podľa požiadavky vykurovanie priestoru 150 € / podujatie,
- el. energia 30 € / podujatie,
- voda 20 € / podujatie. 

   

V prípade prenájmu celého objektu bude účtovaný paušálny poplatok za energie: 

- podľa požiadavky vykurovanie priestoru 150 € / nadzemné podlažie / deň

- el. energia 30 € / podujatie,
- voda 20 € / podujatie. 

Prítomnosť zodpovedného pracovníka múzea je súčasťou ceny nájmu. 

 

------------------------------------

V prípade objednávky prehliadky je potrebné k daným typom nájmov zarátať platbu za prehliadku hradu podľa aktuálne platného cenníka. Nájomca je povinný uhradiť vstupenky pre počet osôb uvedených v zmluve. Ak sa prehliadky zúčastnilo viac osôb ako je uvedené v zmluve, vo vyúčtovaní sa pripočíta daný počet osôb naviac. S jedným sprievodcom je možný maximálny počet 50 osôb na prehliadku. 

------------------------------------

 


Svadby


Trenčiansky hrad je jedným z najstarších a najkrajších hradov na Slovensku. Ukrýva v sebe množstvo ľúbostných príbehov. Azda najznámejší je o Omarovi a Fatime. Spojte aj vy svoje životné osudy v romantickom prostredí Trenčianskeho hradu, kde si môžete povedať svoje „Áno“ napríklad aj priamo pri „Studni lásky“ na hradnom nádvorí. Hrad je jedinečné miesto s atmosférou histórie, ale aj komfortom súčasnosti v jednom. Na hrade Matúša Čáka sa môžu okrem civilných konať už aj cirkevné sobáše.

Pre Váš najkraší deň Vám ponúkame:


- prenájom priestoru „Delovej bašty“ či hradného nádvoria pri „Studni lásky“ na Trenčianskom hrade,
- svadobné fotenie v exteriéri alebo interiéri hradu.

Výnimočnosť tohto prostredia spraví z Vašej romantickej svadby naozaj nezabudnuteľnú spomienku.

Cena za obrad je 200 eur. V cene je zahrnuté ozvučenie priestoru, fotenie (interiér, exteriér), parkovanie troch osobných áut v areáli hradu. V cene nie je započítaná výzdoba priestorov ani vstup do expozícií Trenčianskeho hradu.

Svadobné fotenie bez nájomnej zmluvy (len v čase otváracích hodín Trenčianskeho hradu):
a) exteriér: 30 €
b) interiér (Delová bašta, Ľudovítov palác, Barborin palác, Matúšova veža): 40 €

Skôr než si pár dohodne termín sobáša na Trenčianskom hrade, je nutné kontaktovať obecný úrad alebo farský úrad, kde si dohodne sobášiaceho a ďalšie podrobnosti.
Po dohodnutí termínu je nutné rezervovať priestory telefonicky, mailom alebo osobne na Trenčianskom hrade.

Ďalšie informácie získate na:
- Tel.: 0901 918 825
- E-mailom: hrad@muzeumtn.sk, info@muzeumtn.sk

Tešíme sa na Vašu návštevu a želáme Vám veľa šťastia a radosti do spoločného života.


Prednášky, konferencie, workshopy, teambuildingy


Priestory je možné si prenajať po individuálnej dohode na tel.čísle 0901 918 832 alebo e-mailom hrad@muzeumtn.sk alebo info@muzeumtn.sk.