Strážila vstup hradu


Neskôr dostala hodinový stroj.


Hodinová veža bola vybudovaná začiatkom 14. storočia. Na jej najvyššom poschodí bol neskôr umiestený hodinový stroj s ciferníkom a v 17. – 18. storočí bola ukončená cibuľovou strechou. Pod ňou sa nachádzala strážna vyhliadková ochodza. Od svojho počiatku mala strážnu a obrannú funkciu.


Galéria