Dolné nádvorie


Je najrozsiahlejším nádvorím Trenčianskeho hradu.


Na dolnom nádvorí, alebo inak na „dolnom hrade“, sa nachádza viacero hradných objektov: hodinová veža, Studňa lásky, delová bašta, gotická kaplnka, kasáreň, Ilešháziovské objekty, hladomorňa a kavalier.