Hradná cisterna


Studňa lásky sa nachádza na dolnom nádvorí hradu, v blízkosti budovy delovej bašty. Podľa historických faktov pochádza z polovice 16. storočia. Hĺbka studne je takmer 80 metrov a kopali ju ručne priamo do skalného brala. Napriek jej hĺbke sa nepodarilo naraziť na prameň, a preto bola využívaná ako hradná cisterna, do ktorej zvádzali dažďovú vodu.

Povesť o Fatime a Omarovi


Svoj názov „Studňa lásky“ získala vďaka povesti o Fatime a jej milom Omarovi. Povesť uvádza, že Štefan Zápoľský uväznil Fatimu a ako bohatý veľmož nestál o Omarovo zlato. Aby Omar Fatimu vyslobodil, prisľúbil, že vykope na Trenčianskom hrade v tvrdej skale studňu. Po tri roky kopal so svojimi druhmi, až skala skutočne vydala vodu, prežilo však len málo kopáčov. Prvú čašu vody Omar podal Zápoľskému so slovami: "Vodu máš Zápoľský, ale srdce nemáš". Keď Omar odvážal oslobodenú Fatimu na koni z hradu, zachytil sa jej závoj na šípovom kríku. Na tomto mieste dodnes stojí najstarší hostinec v Trenčíne, nazývaný "Fatima" (alebo v staršom období i "Závoj"), ktorý sa spomína už v roku 1568.


Galéria