parallax background

 

Cenník Trenčianskeho hradu

Upozorňujeme návštevníkov, že bezbariérový prístup na Trenčiansky hrad je možný len cez pokladňu od mesta. 

 

DODATOK K CENNÍKU

 

Špeciálny okruh: Detský okruh s programom

Deti od 7 do 18 rokov: 8,00€

Deti od 3 do 6 rokov: 7,00 €

Pedagogický dozor (1 pedagóg na 10 detí): zdarma

Dospelý (sprievod detí): zdarma

Prehliadky sú na objednávku pre organizované skupiny v počte 25 detí na skupinu. 

Čo môžete počas prehliadky vidieť, vyskúšať, zažiť?

Deti privíta na hornom hrade dvorná dáma majiteľov hradu, Žigmunda Luxemburského a Barbory Celjskej. Po krátkom príhovore sa deti dozvedia, že na počesť kráľa a kráľovnej je usporiadaný rytiersky turnaj. Aby sa ho však mohli zúčastniť, musia sa rytiermi stať.

Deti v rytierskych kostýmoch, rozdelené do dvoch skupín, plnia rôzne úlohy, za ktoré získavajú rytierske cnosti. V priebehu približne hodinového programu interaktívnou formou nadobudnú informácie o heraldike, stravovaní či histórii hradu. Na záver budú chlapci pasovaní za rytierov a dievčatá za dvorné dámy.

Bližšie informácie o okruhu: Trenčiansky hrad: +421 901 918 825
E-mail: hrad@muzeumtn.sk

 

Špeciálne prehliadky:

Cena je podľa platného cenníka veľkého prehliadkového okruhu. Minimálny počet návštevníkov na jednu prehliadku je 15 platiacich osôb. Na základe objednávky minimálne 5 dní vopred. V prípade nenaplnenia prehliadky objednávateľ doplatí vstup skupiny v hodnote vstupného dospelej osoby do 15 osôb.  V prípade, že skupina mešká viac ako 15 minút, prehliadka nebude umožnená. Správa hradu si z prevádzkových dôvodov vyhradzuje právo neumožniť konanie špeciálnej prehliadky.

Príplatok za špeciálnu prehliadku:

Prehliadka mimo riadnych prehliadok Veľkého okruhu do trvania poslednej riadnej prehliadky  30,00 €.           

Prehliadky po poslednej riadnej prehliadke Veľkého okruhu  110,00 €.

Prednáška Včelárskeho ekologického spolku Slovenska 

Prednáška v trvaní 45 min., organizovaná Včelárskym ekologickým spolkom Slovenska. Maximálny počet návštevníkov na jednu prednášku je 20 osôb. Na základe záväznej objednávky minimálne 10 dní vopred 110,00 €. 

Foto + video na komerčné účely 50,00 €/ hod. 

Iné:

Pedagogický dozor (1 pedagóg na 10 detí) – zdarma

Deti z detských domovov, špeciálne školy - zdarma

Sprievodcovia cestovného ruchu s preukazom - zdarma

Deti do 6 rokov - zdarma

Držitelia preukazu ICOM, UNESCO, ICOMOS - zdarma

Novinári po predložení novinárskeho preukazu - zdarma

Zamestnanci múzeí (po predložení platného preukazu, platí aj pre ČR) - zdarma

Vojnoví veteráni - zdarma