parallax background

 

Cenník Trenčianskeho hradu

Upozorňujeme návštevníkov, že bezbariérový prístup na Trenčiansky hrad je možný len cez pokladňu od mesta. 

 

DODATOK K CENNÍKU

 

Špeciálny okruh: Detský okruh s programom

Deti od 7 do 18 rokov: 8,-€

Deti od 3 do 6 rokov: 7,-€

Pedagogický dozor (1 pedagóg na 15 detí): zdarma

Dospelý (sprievod detí): 8,50€

Prehliadky sú na objednávku pre organizované skupiny v počte 25 detí na skupinu. 

Čo môžete počas prehliadky vidieť, vyskúšať, zažiť?

Deti privíta na hornom hrade dvorná dáma majiteľov hradu, Žigmunda Luxemburského a Barbory Celjskej. Po krátkom príhovore sa deti dozvedia, že na počesť kráľa a kráľovnej je usporiadaný rytiersky turnaj. Aby sa ho však mohli zúčastniť, musia sa rytiermi stať.

Deti v rytierskych kostýmoch, rozdelené do dvoch skupín, plnia rôzne úlohy, za ktoré získavajú rytierske cnosti. V priebehu približne hodinového programu interaktívnou formou nadobudnú informácie o heraldike, stravovaní či histórii hradu. Na záver budú chlapci pasovaní za rytierov a dievčatá za dvorné dámy.

Bližšie informácie o okruhu: Trenčiansky hrad: +421 901 918 825
E-mail: hrad@muzeumtn.sk

 

Špeciálne prehliadky:

Cena je podľa platného cenníka veľkého prehliadkového okruhu. Minimálny počet návštevníkov na jednu prehliadku je 15 platiacich osôb. Na základe objednávky minimálne 5 dní vopred. V prípade nenaplnenia prehliadky objednávateľ doplatí vstup skupiny v hodnote vstupného dospelej osoby do 15 osôb.  V prípade, že skupina mešká viac ako 15 minút, prehliadka nebude umožnená. Správa hradu si z prevádzkových dôvodov vyhradzuje právo neumožniť konanie špeciálnej prehliadky.

Príplatok za špeciálnu prehliadku:

Sprievodca pre objednanú skupinu v SJ, AJ v rámci riadneho času veľkého prehliadkového okruhu       30 €           

Sprievodca pre objednanú skupinu v SJ, AJ mimo riadneho času veľkého prehliadkového okruhu        110 €

Iné:

Pedagogický dozor (1 pedagóg na 15 detí) – zdarma

Deti z detských domovov, špeciálne školy - zdarma

Sprievodcovia cestovného ruchu s preukazom - zdarma

Deti do 3 rokov - zdarma

Držitelia preukazu ICOM, UNESCO, ICOMOS - zdarma

Novinári po predložení novinárskeho preukazu - zdarma

Zamestnanci múzeí (po predložení platného preukazu, platí aj pre ČR) - zdarma