Trenčiansky hrad ponúka
2 prehliadkové okruhy


Odporúčame aj špeciálne okruhy pre našich najmenších, a tiež nočné prehliadky.

1. Veľký okruh Trenčianskym hradom so sprievodcom

Prehliadka so sprievodcom po palácových častiach začína pri kočiarni na hornom hrade.

Prosíme návštevníkov, aby na prehliadku prišli do areálu hradu aspoň o 15 min. skôr z dôvodu presunu od pokladní na horný hrad, kde začína lektorovaná prehliadka.

V rámci Veľkého okruhu Trenčianskeho hradu môžu návštevníci začať prehliadkov Malého okruhu na dolnom nádvorí, ktoré ponúka návštevníkom jedinečné výhľady na mesto Trenčín a priľahlé okolie. Nachádza sa tu aj Studňa lásky, ktorá neodmysliteľne patrí k Trenčianskemu hradu ako povesťami opradený symbol lásky Omara a Fatimy.

Trochu vyššie, smerom k hodinovej veži je Kasáreň. Budova bola vybudovaná ako súčasť rozsiahleho fortifikačného programu realizovaného v dobe držby Trenčianskeho hradu magnátskym rodom Zápoľských v období prvej polovice 16. storočia. Pôvodná budova kasární slúžila na ubytovanie mužstva hradnej posádky.

Prehliadka pokračuje popri východnom opevnení k Hladomorni, ktorá ponúka návštevníkom expozíciu s replikami stredovekých mučiacich nástrojov. Získate tu zaujímavé informácie o tzv. útrpnom práve a histórii mesta Trenčín.

Z hladomorne smerom na horný hrad sa za treťou bránou po ľavej strane vchádza na mohutné Južné opevnenie hradu, ktoré bolo vybudované rodom Zápoľských. Skladá sa z dvoch suchých priekop a dvoch bášt – Mlynskej veže a Jeremiášovej bašty. V južnom opevnení je vytvorený ďalší vstup do areálu hradu priamo cez Mlynskú vežu z Lesoparku Brezina.

Po prechode cez Jeremiášovu baštu z Južného opevnenia sa pred návštevníkmi objaví most vedúci k štvrtej bráne. Za bránou sa nachádza menšie nádvorie, kde po ľavej strane je kočiareň (tu začínajú lektorované prehliadky so sprievodcom), Veľká bašta, ktorá návštevníkom ponúka výhľad na mesto a takisto aj najmladší z palácov Trenčianskeho hradu Palác Zápoľských. Nachádza sa v ňom aj obrazová galéria šľachtickej rodiny Ilešháziovcov, ktorá je súčasťou prehliadky veľkého okruhu každý deň o 14:00 hod.

Smerom hore od štvrtej brány prehliadka pokračuje cez piatu bránu na horný hrad, na ktorého nádvorí sa nachádza hneď niekoľko objektov. Z ľavej strany je Letná veža, ktorá žiaľ v súčasnosti nie je sprístupnená pre návštevníkov.

Ďalej sa na nádvorí horného hradu nachádza aj Panská kaplnka, ktorá patrila medzi súkromné sakrálne stavby panského sídla. Jej výzdobu tvorili gotické figurálne fresky a krížová klenba, nad ktorou vystavili obytné priestory. Pod podlahou hlavného oltára sa nachádza menšia krypta.

Priamo oproti piatej bráne sa týči Matúšova veža, ktorá je dominantou Trenčianskeho hradu. Veža bola postavená koncom 11. storočia v románskom slohu, no okolo roku 1270 ju obstavali tehlovým plášťom a upravili v gotickom duchu. Návštevníkom ponúka 360° pohľad na široké okolie Trenčianskeho hradu.

Do Matúšovej veže sa dá vojsť cez Ľudovítov palác, kde sa návštevník dostane po schodoch na pravej strane nádvoria. Na 1. poschodí gotického paláca, ktorý bol upravený do súčasnej podoby v II. polovici 20. storočia je novozriadená expozícia historického dobového nábytku z obdobia 17. až 19. storočia.

Na pravej strane od piatej brány a aj od schodov do Ľudovítovho paláca sa nachádza Barborin palác, ktorého prvá miestnosť, Rytierska sieň, je najväčšou miestnosťou na hrade. Sála mala v 16. storočí lunetovú klenbu, po ktorej sa zachovali už len stopy. Ďalšie miestnosti slúžili pravdepodobne ako obytné priestory, návštevník tak môže vidieť šatník a spálňu.

Z Barborinho paláca sa prechádza podzemnou únikovou chodbou do Lapidária, ktoré sa nachádza v podzemí. V paláci je umiestnená expozícia fragmentov kamenných článkov, bývalých portálov, okeníc a toho čo sa zachovalo z pôvodnej výzdoby hradu ako sú erby a sochy.

Najstarší objekt na nádvorí horného hradu je Románska Rotunda, ktorá sa môže pýšiť ojedinelým štvorlístkovým pôdorysom

Okruh so sprievodcom.

 

2. Malý okruh Trenčianskym hradom bez sprievodcu

Malý okruh prehliadky Trenčianskeho hradu začína na dolnom nádvorí, ktoré ponúka návštevníkom jedinečné výhľady na mesto Trenčín a priľahlé okolie. Nachádza sa tu aj Studňa lásky, ktorá neodmysliteľne patrí k Trenčianskemu hradu ako povesťami opradený symbol lásky Omara a Fatimy.

Trochu vyššie, smerom k hodinovej veži je Kasáreň. Budova bola vybudovaná ako súčasť rozsiahleho fortifikačného programu realizovaného v dobe držby Trenčianskeho hradu magnátskym rodom Zápoľských v období prvej polovice 16. storočia. Pôvodná budova kasární slúžila na ubytovanie mužstva hradnej posádky.

Prehliadka pokračujte popri východnom opevnení k Hladomorni, ktorá ponúka návštevníkom expozíciu s replikami stredovekých mučiacich nástrojov. Získate tu zaujímavé informácie o tzv. útrpnom práve a histórii mesta Trenčín.

Z hladomorne smerom na horný hrad sa za treťou bránou po ľavej strane vchádza na mohutné Južné opevnenie hradu, ktoré vybudované rodom Zápoľských. Skladá sa z dvoch suchých priekop a dvoch bášt – Mlynskej veže a Jeremiášovej bašty. V južnom opevnení je vytvorený ďalší vstup do areálu hradu priamo cez Mlynskú vežu z Lesoparku Brezina.

Po prechode cez Jeremiášovú baštu z Južného opevnenia sa pred návštevníkmi objaví most vedúci k štvrtej bráne. Za bránou sa nachádza menšie nádvorie, kde po ľavej strane je Kočiareň a Veľká bašta.

Smerom hore od štvrtej brány prehliadka pokračuje cez piatu bránu na horný hrad, na ktorého nádvorí sa nachádza hneď niekoľko objektov. Z ľavej strany je Letná veža, ktorá žiaľ v súčasnosti nie je sprístupnená pre návštevníkov.

Ďalej sa na nádvorí horného hradu nachádza aj Panská kaplnka, ktorá patrila medzi súkromné sakrálne stavby panského sídla. Jej výzdobu tvorili gotické figurálne fresky a krížová klenba, nad ktorou vystavili obytné priestory. Pod podlahou hlavného oltára sa nachádza menšia krypta.

Priamo oproti piatej bráne sa týči Matúšova veža, ktorá je dominantou Trenčianskeho hradu. Veža bola postavená koncom 11. storočia v románskom slohu a okolo roku 1270 ju obstavali tehlovým plášťom a upravili v gotickom duchu. Návštevníkom ponúka 360° pohľad na široké okolie Trenčianskeho hradu.

Do Matúšovej veže sa dá vojsť cez Ľudovítov palác, do ktorého sa návštevník dostane po schodoch na pravej strane nádvoria. Na 1. poschodí gotického paláca, ktorý bol upravený do súčasnej podoby v II. polovici 20. storočia je novozriadená expozícia historického dobového nábytku z obdobia 17. až 19. storočia.
KOĽKO TO STOJÍ?


Vstupné na jednotlivé prehliadky