HRAD TRENČÍN

Hrad predchádzalo Veľkomoravské hradisko


Prvá písomná zmienka o Trenčianskom hrade pochádza z roku 1067 z tzv. Viedenskej obrázkovej kroniky zo 14. storočia. Prvé kamenné stavby hradu boli predrománska rotunda – kaplnka (11. storočie) a románska obytná veža (z pol. 13. storočia), ktorá sa stala jadrom dnešnej Matúšovej veže postavenej v rokoch na prelome 13.-14. storočia. Koncom 13. storočia začal Matúš Čák Trenčiansky s výstavbou horného hradu, opevneného kamennou hradbou.

Do jeho obdobia sa kladie aj stavba prvého paláca a troch kamenných stavieb dolného hradu - dvoch veží a kaplnky. Koncom 14. storočia za čias majiteľa hradu kráľa Žigmunda Luxemburského dochádza k rozšíreniu kamenného opevnenia aj na dolný hrad. Nasledovali potom ďalšie dva paláce Ľudovítov palác a Barborin palác. Spojené sú s prestavbou hradu za čias Barbory Celjskej, majiteľky hradu v rokoch 1424 -1439. Vtedy dochádza k deštrukcii Matúšovho paláca. Po Barbore sa vystriedalo mnoho majiteľov a držiteľov hradu. Najvýznamnejší z nich bol rod Zápoľských. Tento bohatý magnátsky rod získal hrad v roku 1475. Za ich čias bol hrad opäť veľkolepo prestavaný. Vybudovali posledný palác, rozšírené mohutné opevnenie od južnej zraniteľnej strany hradu, kasárne a miestnosti v objektoch nechali zaopatriť klenbami. Hrad sa stal reprezentačným sídlom s obytnými a reprezentačnými miestnosťami. Ich pôsobenie na hrade ukončilo súperenie medzi kráľom Jánom Zápoľským a kráľom Ferdinandom I. Habsburským, ktoré vyvrcholilo v niekoľko mesačné obliehanie hradu v roku 1528, kedy bol hrad zdevastovaný požiarom, explóziou pušného prachu a ostreľovaním.


Rekonštrukcia hradu


Opravy hradu sa ťahali 80 rokov, až nakoniec po pomalom vysťahovaní majiteľov hradu rodu Ilešházi okolo roku 1678 hrad podľahol požiaru 11.6.1790. K jeho rekonštrukcii dochádza až v 20.storočí a trvá dodnes.

 

Majitelia a držitelia Trenčianskeho hradu


* Bolesław I., chrabrý (1001-1018)
* Michael (1193-1195 Trenčiansky župan)
* Stoysa a jeho brat (1208 hradný kapitán)
* Lodomerius(1240 Trenčiansky župan )
* Bogomir (1241-1244 Trenčiansky župan)


Členovia rodiny Csák


* Štefan Csák (1275 Trenčiansky župan)
( syn Matúša I.Csák )
* Peter Csák de Trencsén (otec Matúša III.)
* Matúš III. Csák (1296-1321)
* Štefan Bohemus zo Šternbergu (1321)
(synovec Matúša III. Csák)


Kráľovská rodina Anjou

a ďalší vysoko postavení šľachtici, ktorí boli súčasťou dvora Anjou:
* Karol I. Robert Anjou
* Ľudovít I. Veľký Anjou
* Mária Anjou do 1386
* Nicolaus Uljaki (1352-1357)
* Peter Cudara z Onodu (1373-1375)
* Juraj Bebek z Pelsöci (Plešivec)


Kráľovská rodina Luxemburg, Habsburg

a ich rytieri:
* Žigmund Luxemburg(od 1386)
* Prokop a Jošt Luxemburský
* palatín Štefan Lackfi z Čakovca(Csákktornya) do 1392
* Ctibor zo Ctiboríc starší do 1414(1391-1401, 1409-1418)
* Ctibor zo Ctiboríc mladší od 1414
* Barbora Celjská (1424-1439)
- žena Žigmunda Luxemburg
* Ladislaus z Garai
* Alžbeta Luxemburg (1439) - dcéra manželského páru Žigmund a Barbora * Albrecht V. von Habsburg
- manžel Alžbety Luxemburg
* Ulrich II. (Cilli-Celjskej ) (1439-1454) - Alžbetin BratranecKráľovská rodina Jagello a Corvinus


* Vladislav Jagello (1441)
* Ján Hunyadi (1454-1456)
* Ján Jiskra z Brandísa (do 1470)
(bol v službách Alžbety Luxemburg)
* Matej Korvín( Corvinus)(1458-1475)
* František z Hája (?1468 -1475)
(vodca "Čierneho pluku" Mateja Korvína)
* Margita Gyulay( vdova po Františkovi z Hája) (do 1477)


Rodina Zapolya

<
* Štefan Zápolya (1475-1499)
* Hedwiga Tešínska
(Jadwiga Zapolya,Jadwiga cieszyńska dcéra Przemysław II cieszyński)
(Žena Štefan Zápoľského, Zápolya)
* Ján Zápolya (do 1528)
(Syn manželského páru Štefana Zapolya a Jadwiga cieszyńska)Rodina Thurzo a dcéry Margity Séczy


* Alexius Thurzo (1534-1543) a Magdalena Székely von Ormoszd (1543-1549)
* Nicolaus II. von Salm-Neuburg(1543-1549)
* Margita Séczy (1548)
(Manželka Nicolausa II. a dcéra Magdalény Székely)
* Ferdinand I. von Habsburg(1548-1560)
* Pirrhus d´Arco(1560)
(Manžel Margity Séczy)
* Anna d´Arco (bis 1570)
(dcéra manželského páru Séczy a d´Arco)
* Juraj Serine (Zrínyi-Zrínsky)
(manžel Anny d´Arco)
* Ladislaus Poppel, von Lobkhowiz etc. mladší (1573-1582)
(Manžel Márie Magdalény von Salm, dcára manželského páru Margita Séczy a Nicolaus II. von Salm)
* Ernfrid(Ehrenfried)von Ortenburg (1582)
(Manžel Júlie d´Arco, dcéry manželského páru Séczy a d´Arco)
* Imrich Forgách (1582-1594)
( manžel Kataríny Zrínyi, sestry Juraja Zrínyi)


Rodina Illéshazy

<
*Štefan Illéshazy (1594-1609)
* Gašpar Illesházy (1609-1648)
* Gabriel Illesházy (1649-1667)
*Juraj Illesházy (1667-1689)
* Milkuláš Illesházy (1689-1723)
* Jozef Illesházy(1723-1766)
* Ján Babtista Illesházy (1766-1799)
* Štefan II. Illesházy (1799-1835)Poslední majitelia - rodina Sina


* Juraj Šimon Sina (od 1835)
* Iphigenie d Hartcoure (do 1905)(vnučka Juraja Sina)