Konferencia k 700. výročiu úmrtia M. Čáka Trenčianskeho

Konferencia k 700. výročiu úmrtia M. Čáka Trenčianskeho

23SepCelý deň24Konferencia k 700. výročiu úmrtia M. Čáka TrenčianskehoTrenčianske múzeum, Trnavská univerzitaMatúšova 75/19, TrenčínTyp udalostiKonferencia

Detaily udalosti

Trenčianske múzeum v Trenčíne a Trnavská univerzita v Trnave, katedra histórie Vás pozývajú na konferenciu – 700. výročie úmrtia Matúša Čáka Trenčianskeho 1321 – 2021.

 • Trenčiansky hrad, kasáreň
 • 23.-24. september 2021

 I. deň

Štvrtok, 23. september 2021

 • 9:00 Začiatok – prezentácia účastníkov
 • 9:30 Príhovor, otvorenie
 • 10:00 Ján Lukačka: Matúš Čák Trenčiansky – genealógia rodu
 • 10:20 Vladimír Rábik: Spoločensko-politická situácia v prvej štvrtine 14. storočia – Matúš Čák Trenčiansky
 • 10:40 Vladimír Vlasko: Zápolenie uhorskej oligarchie v kráľovstve sv. Štefana na príklade pánov z Köszegu a rodu Čák
 • 11:00 Dominik Blanár: Omodejovci a Matúš Čák Trenčiansky, vzájomný vzťah dvoch mocných „hornouhorských“ dobových predstaviteľov oligarchie / podobnosti, špecifiká a rozdiely pôsobenia významnej vetvy Abovcov, Omodejovcov a Matúša Čáka Trenčianskeho
 • 11:20 Diskusia
 • 12:00 – 13:00 Obedná prestávka
 • 13:30 Viliam Zemančík: Benediktínske opátstvo na Skalke a Matúš Čák Trenčiansky
 • 13:50 Veronika Nováková: Matúšova zem – vymedzenie a vývoj pojmu
 • 14:10 Diskusia a záver
 • 14:30 Prehliadka Trenčianskeho hradu
 • 16:00 Raut pre pozvaných hostí

II. deň

Piatok, 24. september 2021

 • 9:30 Otvorenie II. časti konferencie
 • 10:00 Michal Franko: Vybrané aspekty z hospodárstva Trenčianskej župy začiatkom 14. storočia
 • 10:20 Juraj Malec: Sídlisková situácia na Považí v období M. Čáka Trenčianskeho
 • 10:40 Dávid Gregora: Bojová výstroj a výzbroj jednotlivých vrstiev uhorských bojovníkov
 • 11:00 Miloš Marek: Konsolidácia pomerov na Slovensku po smrti Matúša Čáka Trenčianskeho
 • 11:30 Diskusia
 • 12:00 – 13:00 Obedná prestávka
 • 13:30 Martin Štefánik: Reformy Karola Róberta v Uhorsku v dvadsiatych rokoch 14. storočia
 • 13:50 Zuzana Lopatková, Radoslava Ristovská: Matúš Čák Trenčiansky v Notíciách Mateja Bela
 • 14:10 Diskusia a záver

Zmena programu vyhradená.

Viac

Čas

September 23 (Štvrtok) - 24 (Piatok)

Miesto konania

Trenčiansky hrad

Matúšova 75/19, Trenčín

Comments are closed.